• thainiyom
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะ NANING CIQ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

DOA21 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะ NANING CIQ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการศึกษาดูงานแปลง GAP ทุเรียนและโรงคัดบรรจุในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับห้องประชุมศูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี บ้านคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าสำนักผู้เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกักกันสินค้าเกษตรเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

DOA21 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ หัวหน้าสำนักผู้เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกักกันสินค้าเกษตรเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมหารือแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานตรวจสอบและกักกันสินค้าเกษตรที่มีการนำเข้าส่งออก กฏระเบียบ การออกใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>