• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม Informal Contact Group ครั้งที่ ๑ (ไทย-อียู)

DOA04 06 2561.2

   เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม Informal Contact Group ครั้งที่ ๑ (ไทย-อียู) ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เพื่อร่วมหารือในประเด็น Market Access ที่คงค้างของทั้ง ๒ ฝ่าย และหารือขอบเขตการดำเนินงานของ Informal Contact Group  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด " เกษตรก้าวไกล ด้วยนวัตกรรม สู่ตลาดนำการผลิต"

DOA04 06 2561DOA04 06 2561.1
 
  เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตรประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "เกษตรก้าวไกลด้วยนวัตกรรม สู่ตลาดนำการผลิต" ในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ เกษตรกรดีเด่นด้าน GAP และด้านเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการโรงงานดีเด่น GMP/HACCP ประจำปี ๒๕๖๑ และเยี่ยมชม นิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้้รับรางวัลด้วย โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานและผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมในพิธีเปิดจากนั้นอธิบดีพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนักวิชาการด้านต่างๆ นำชมนิทรรศการของการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจง การเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

DOA02 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจง การเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังพร้อมมอบเอกสารแนะนำการเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างการรับรู้การเฝ้าระวัง ฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>