• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอของบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center)

DOA05 11 2561
 
  นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอของบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) โดยมีนายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม Grand Hall ๒ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการและมอบนโยบายการดำเนินงานวิจัยด้านพืชไร่

DOA02 11 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการและมอบนโยบายการดำเนินงานวิจัยด้านพืชไร่ได้แก่ อ้อย ข้าวโพดข้าวฟ่าง และเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>