• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

DOA03 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สุุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ การประชุมคร้้งนี้จัดเพื่อพิจารณา คำขอจดทะเบียนส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส ให้เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาประจำปี ๒๕๖๑ "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร"

DOA30 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาประจำปี ๒๕๖๑ "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร" และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้รับรางวัลและการนำเข้าและส่งออกโดยมี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กล่าวรายงาน ณ โรงแรม ไมด้า เดอซี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การสัมนา ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมสัมมนาด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กร เสริมสร้างจริยธรรม ระดมความคิดเห็นของบุคลากรพร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) และ ทีมนักวิจัยจาก สปป.ลาว ร่วมติดตาม การระบาดของตั๊กแตนไผ่ในพื้นที่ เมืองหลา แขวงอุดมไซ สปป.ลาว

DOA30 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) นายศรุต สุทธิอารมณ์ นางสาวชลธิชา รักใคร่ สอพ. และ ทีมนักวิจัยจาก สปป.ลาว ร่วมติดตาม การระบาดของตั๊กแตนไผ่ในพื้นที่ เมืองหลา แขวงอุดมไซ สปป.ลาว พบตั๊กแตนไผ่ในระยะตัวเต็มวัย ระบาดจำนวนมาก

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>