• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลผลิตของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริและผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

DOA04 12 2560 6

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลผลิตของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริและผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลผลิตที่กรมวิชาการเกษตรนำมาจัดแสดง โดยมีนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะ เฝ้ารับเสด็จและทูลเกล้าถวายรายงานผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การฝึกอบรม "การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์ป่าเพื่อปฏิบัติงานวิจัย"

DOA04 12 2560 2

   เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิด โครงการฝึกอบรม "การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์ป่าเพื่อปฏิบัติงานวิจัย" โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลสายพันธุ์พืชในอนาคต ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

DOA04 12 2560 1

   เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายอุทัย นพคุณวงศ์ นางสาวศิริพร บุญชู และนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีการวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย

DOA28 11 2560
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสระบุรี ตำบลซำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในโอกาสนี้ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร นำผลงานวิจัยมาร่วมจัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>