• king_phumipol
  • doa-600803
  • conference
  • a4
  • biotech
  • PPC13
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน, โครงการแปลงเรียนรู้การปลูกพืชแบบผสมผสาน,โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ของกองทัพภาคที่ ๓

DOA31 07 2560
 
  ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน,โครงการแปลงเรียนรู้การปลูกพืชแบบผสมผสาน,โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ของกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ บรรยายสรุปและนำชม การใช้ไส้เดือนฝอยป้องกันกำจัดแมลงในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและการปลูกพืชแบบผสมผสานและเมล็ดข้าวโพดพันธุ์สุโขทัย ๑ และเมล็ดผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร ๑ ที่จะใช้ในโครงการแปลงนาอินทรีย์(เกษตรผสมผสาน) เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

DOA28 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ พระลานพระราชวังดุสิต 

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรลงนามถวายพระพรสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

DOA28 07 2560
  
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ และเจ้าหน้าที่ของ สวพ.๔ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาด (Big cleaning) บริเวณ สวพ. ๔

DOA27 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ และเจ้าหน้าที่ของ สวพ.๔ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาด (Big cleaning) บริเวณ สวพ.๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>