• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

การจัดประชุม SEAVEG-2019

DOA07 03 2561
 
  เมื่อวันที ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Dr.Prem Nath Chairman,SEAVEG Coordination Committee, Vegetable Science International Network (VEGINET) เรื่อง การจัดประชุม SEAVEG - 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเชียในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ในด้านความการวิจัยและพัฒนาการเกษตร ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

DOA06 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ในด้านความการวิจัยและพัฒนาการเกษตร ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรอยัล ดุสิต บอลรูมเอ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๓ ปี

DOA06 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๓ ปี ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ ๘ "ข้าวโพดฝักสด สานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

DOA06 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ ๘ "ข้าวโพดฝักสด สานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาข้างโพดฝักสดไทยกับการปฏิรูปภาคการเกษตร ณ โรงแรมเวียงอินน์ ริเวอร๊ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลินข้าวโพดฝักสดของเกษตรกรและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กล่าวรายงาน

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>