• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick off การสร้างการรับรู้การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำด้วยชีววิธีในสวนมะพร้าวอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน

DOA15 06 2560

 
  เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick off การสร้างการรับรู้การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำด้วยชีววิธีในสวนมะพร้าวอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันจำนวน ๓๓๑ ไร่ โดยการสร้างแแปลงต้นแบบเพื่อแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่รู้จักวิธีการควบคุมกำจัดหนอนหัวดำแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องหนอนหัวดำ การตัดทางใบมะพร้าว การผลิตแตนเบียน การย่อยทางใบมะพร้าว การใช้สารชีวภัณฑ์และการผลิตมะพร้าวมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และปล่อยแตนเบียนบราคอนกับแตนเบียนโกนีโอซัสในสวนมะพร้าวอินทรีย์จำนวน ๑ แสนตัว พร้อมทั้งสาธิตการตัดทางใบมะพร้าวที่มีหนอนหัวดำระบาดและการย่อยทำลายโดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวอินทรีย์และนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา เข้าร่วมงานและรับความรู้เพื้อนำไปปรับใช้ในสวนมะพร้าวอินทรีย์ของตนต่อไป นอกจากนั้นยังปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เเกษตรกรสวนมะพร้าวอินทรีย์บนเกาะพะงันดำเนินการกำจัดหนอนหัวดำอย่างถูกวิธี เพื่อตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวดำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สวนมะพร้าวของนางภาษี อินทร์โสม เลขที่ ๑๓/๒ หมู่ ๔ ตำบบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เดินหน้าอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยจากฐานชีวภาพ

DOA15 06 2560
 
  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เดินหน้าอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยจากฐานชีวภาพ" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรร่วมกับชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าวของประเทศไทย ทั้งมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวแกงจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของธุรกิจมะพร้าวชั้นนำของประเทศเป็นผู้บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย

DOA15 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.André van Straten, Chargé d'affaires สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าในกระบวนการสุดท้ายของการส่งออกลำไย และมังคุดของไทยไปยังสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พร้อมทั้งหารือการขออนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตรจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มายังประเทศไทย อาทิ แอปเปิล และแพร์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกรมวิชาการเกษตร

DOA14 06 2560
 
  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกรมวิชาการเกษตร โดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามกับ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>