• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บรรยายสรุปและนำชมนิทรรศการเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออกด้าน GAP, GMP

DOA07 06 2560
 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่และการบริการจัดการผลไม้จังหวัดจันทบุรี เป็นต้นแบบของประเทศ ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏจำกัด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมความสำเร็จจากการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างครบวงจรและการบริหารจัดการผลไม้อย่างมีคุณภาพในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บรรยายสรุปและนำชมนิทรรศการเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออกด้าน GAP, GMP และวิธีการตรวจสอบน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนเพื่อวัดคุณภาพอ่อนแก่ จากนั้นร่วมคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมงาน "มหานครผลไม้" ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับ APSA

DOA07 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Ms.Heidi Gallant,Executive Director ของ APSA เพื่อติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับ APSA รวมทั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ APSA โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมในการดำเนินการในงานนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของ IBM และคณะทำงาน IBM Research

DOA06 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของ IBM และคณะทำงาน IBM Research ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงงานวิจัย และการดำเนินงานด้าน Smart Agriculture/Smart Farming และโครงการสำคัญอื่นๆเกี่ยวกับ Smart Cities ให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศไต้หวัน

DOA06 06 2560
 
  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ และร่วมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศไต้หวัน ในโครงการตามความร่วมมือด้านการเกษตร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ไทย - ไต้หวัน กับ Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>