• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

DOA30 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Kenichi Shishido และ Mr.Kota Sakaguchi เจ้าหน้าที่จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันในด้านระบบและการส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าด้านอาหาร (food value chain) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “มั่นใจกาแฟไทยปลอดสารพิษ”

DOA27 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “มั่นใจกาแฟไทยปลอดสารพิษ” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “มาตรฐาน การยกระดับกาแฟไทย” เพื่อแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตและการพัฒนาคุณภาพกาแฟ รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากาแฟปลอดสารพิษ โดยมีนักวิชาการกรมวิชาการเกษตร ผู้ประกอบการในวงการกาแฟ และเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เข้าร่วมการสัมมนา ณ ร้าน Café Noir กรุงเทพมหานคร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>