• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ๓ สำหรับ ใช้ได้ในอ้อย และมันสำปะหลัง ให้กับตัวแทนเกษตรกร จำนวน ๘ ราย ภายในงาน "เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๑"

DOA27 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ๓ สำหรับ ใช้ได้ในอ้อย และมันสำปะหลัง ให้กับตัวแทนเกษตรกร จำนวน ๘ ราย จาก จังหวัดกาญจนบุรี ภายในงานเปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าเวทีกลาง กรมวิชาการเกษตร เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ๒๕๖๑ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการ ๓ โซน ภายในงาน "เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ๒๕๖๑"

DOA26 05 2561
 
  นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการ ๓ โซนหลัก คือ ผลงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานวิชาการและผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการ ในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการ ๓ โซนหลัก ภายในงาน "เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ๒๕๖๑"

DOA26 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการ ๓ โซนหลัก คือ ผลงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานวิชาการและผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ ในงานเปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ๒๕๖๑ ณ บริเวณตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>