• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมคณะ ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

DOA05 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมคณะ ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูม้า แพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย พร้อมพูดคุยกับประชาชนที่มาต้อนรับ ณ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับอัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรมและอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

DOA05 03 2561

  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม และนายพลกฤษณ์ อุ้ยตา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ที่เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และรับมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ พร้อมทั้งหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดการประชุมเปิดตัวโครงการความร่วมมือด้านอารักขาพืช ภาคใต้

DOA05 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเปิดตัวโครงการความร่วมมือด้านอารักขาพืช ภาคใต้ "Capacity development on diagnostic and surveillance system of banana Fusarium Wilt disease (TCP/RAS/3619)" ณ โรงแรมคันทารี ฮิลล์ จังหวัดเชึยงใหม่ ซึงเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและ FAO

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว"

 
DOA02 03 2561 
 
  นายอุทัย นพคุณวงค์ นางสาวศิริพร บุญชู และนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว"  โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเข้าเยี่ยมชมงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งงานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมไทย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>