• doa051060
  • suwit04052017
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
  • sima2018
  • acid2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช ร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค สำนักงานสนับสนุนกองทุนงานวิจัย (สกว.)

DOA16 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ น.ส.ศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช ร่วมประชุมหารือ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค สำนักงานสนับสนุนกองทุนงานวิจัย (สกว.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari) โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน ทั้งในด้านวิชาการ การระบุชนิดพันธุ์โดยการตรวจ DNA การสำรวจพื้นที่แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณะชน ในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  การป้องกันโดยปรุงสุกด้วยความร้อน ตามสโลแกน “แจ้งข่าว กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ล้างผัก” และเมื่อพบเห็นขอให้ถ่ายรูปและแจ้งที่ line : @qbw4880w ณ ห้องประชุมกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีถวายสักการะน้อมรำลึก เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๐

DOA14 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รอง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ เรื่อง ต้นกาแฟแพร่ไปทั่วดอย ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบนโยบายให้นำเครื่องสีกาแฟของกรมวิชาการเกษตร ส่งเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดต่อไป

ผู้แทนจาก CABI-SEA เข้าพบ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

DOA14 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ Dr. A. Sivapragasam, Regional Director ผู้แทนจาก Center for Agriculture and Bioscience International-Southeast Asia (CABI-SEA) เข้าพบนายพิเชฐ เชาวน์วัฒวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เพื่อหารือเรื่องโครงการระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

ประชุมการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าวแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการ

DOA13 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเป็นประธานการประชุม “การควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าวแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายรับทราบแผนปฏิบัติการการจัดการหนอนหัวดำมะพร้วแบบคลอบคลุมพื้นที่ และขั้นตอนวิธีการดำเนินการตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>