• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ผู้แทนAPHIS แนะนำตัวเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือการดำเนินการความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและAPHIS

DOA25 10 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Lou Vanechanos ผู้แทนจาก APHIS เพื่อหารือการดำเนินการความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและ APHIS และเป็นการแนะนำตัวของผู้แทนในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายฯ

DOA25 10 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร” ณ ห้องประชุม Hydrangea ๑ ชั้น ๖ โรงแรมทีเค พาเลช คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๕๐ คน

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>