• king_phumipol
  • newtheory
  • A4-2016
  • Foodsafetyfestivals2017
  • seed
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

เจ้าหน้าที่ IRRI เข้าพบรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

DOA01 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ IRRI เข้าพบ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือการดำเนินการกรอบความร่วมมือ CGIAR-Climate Change Agriculture and Food Security (CCAFS) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมลงนามความร่วมมือการบริหารเชื้อพันธุกรรมพืชในระดับชาติเพื่อผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed hub) ในระดับสากล

DOA27 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการสวทช. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือการบริหารเชื้อพันธุกรรมพืชในระดับชาติเพื่อผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed hub) ในระดับสากล พร้อมตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์เป็น ๑ หมื่นล้านบาท ภายใน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการวิจัยด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๐

DOA27 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการวิจัยด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ นวัตกรรมจากเงินรายได้ แก้ปัญหาภาคการเกษตรและบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารโครงการวิจัยด้านการเกษตรในบริบทของการปฏิรูปงานวิจัยของประเทศ การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานความสำเร็จของโครงการวิจัยด้านการเกษตรที่ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้จากการขายพันธุ์ พืชผลที่ได้รับจากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรโดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินและ ประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยให้นักวิจัยได้รับทราบ รวมทั้งเป็นข้อมูลทางวิชาการให้นักวิจัยได้ใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้การใช้สารชีวินทรีย์ในพืชตระกูลกะหล่ำเพื่อลดการใช้สารเคมี

DOA24 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้การใช้สารชีวอินทรีย์ในพืชตระกูลกะหล่ำเพื่อลดการใช้สารเคมี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี จ.ราชบุรี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>