• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑"

DOA25 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑" ภายใต้แนวคิด "ตลาดนำ วิชาการเกษตรทำได้' ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  และเยี่ยมชมนิทรรศการ ๓ โซนหลัก คือ ผลงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานวิชาการและผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร  เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการทดสอบควบคุุมกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในสวนมะพร้าวอินทรีย์

DOA23 05 2561
 
   เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำผู้บริหาร นักวิชาการเกษตร สอพ., สวส., สวพ.๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการทดสอบควบคุุมกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในสวนมะพร้าวอินทรีย์ ของนางพิณทิพย์ ทองศรี และนางภาษี อินทร์โสม พบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และเยี่ยมชมหน่วยเพาะเลี้ยงแตนเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารและนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรพบปะเกษตรกรและดูสวนทุเรียนที่ประสบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า

DOA22 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารและนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรพบปะเกษตรกรและดูสวนทุเรียนที่ประสบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าของสวนนายธีระพงษ์ คำรอด และสวนนายพงษ์ศักดิ์ คงคา เกษตรกร ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนตลอดจนปัญหาศัตรูพืชอื่นๆของทุเรียน

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>