ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ และ ๘

DOA27 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมถึงอุปสรรคในการดำเนินการ และเสนอความคิดเห็นงานวิจัยในปีต่อไป

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

DOA27 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สักการะศาลพระภูมิและศาลพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ บริเวณตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชลุ่มน้ำโขง)

DOA26 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมหจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชลุ่มน้ำโขง) ณ ศวพ.นครพนม ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม

อธิบดีพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๓๘ ปี

DOA24 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๓๘ ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิดร.สมนึก ศรีปลั่ง  ณ บริเวณห้องสมุดคติการ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>