• doa051060
  • suwit04052017
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
  • sima2018
  • acid2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่

DOA04 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดี และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Dr.Leo S. Sebastian, Regional Program Leader CCAFS SEA และคณะ

DOA03 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Leo S. Sebastian, Regional Program Leader CCAFS SEA และคณะ เพื่อหารือโครงการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Greenhouse Gas (GHG) Emission รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการวิจัยด้านการวัดปริมาณ GHG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหารือการสร้างโครงการความร่วมมือด้านการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน Workshop on Maintenance of Postharvest Quality of vegetables in ASEAN

601002 3
 
  เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ องอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน Workshop on Maintenance of Postharvest Quality of vegetables in ASEAN โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ ณ โรงแรมทีเค พาเลส แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

ผู้เคยดำรงค์ตำแหน่ง องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมวิชาการเกษตร

DOA29 09 2560
 
  นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงค์ตำแหน่ง องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป > สุดท้าย >>