• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจความพร้อมของการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ภาคใต้

DOA19 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจความพร้อมของการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายโสภณ ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ นำชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่านและฟังสรุปสถานการณ์การเฝ้าระวังและการสำรวจการวางกับดักตั๊กแตนไผ่

DOA18 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่านและฟังสรุปสถานการณ์การเฝ้าระวังและการสำรวจการวางกับดักตั๊กแตนไผ่ พื้นที่ จังหวัดน่าน พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป > สุดท้าย >>