• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

DOA27 02 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือทิศทางการพัฒนาภาคกลาง และแผนงานโครงการขับเคลื่อนตามทิศทางการพัฒนาภาคกลาง ณ ห้องประชุม ๑๓๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นิทรรศการความหลากหลายของพันธุ์พืชกับพืชให้สี

DOA27 02 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง ความหลากหลายของพันธุ์พืชกับพืชให้สี และร่วมชมกิจกรรมสาธิตการใช้พืชให้สีทำสีย้อมด้วยเทคนิคการมัดย้อม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิริธร สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุมหารือแนวทางการปฎิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด

DOA23 02 2561
 
  ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฎิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด และรับฟังความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรกับภาคส่วนต่างๆ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการ ซึ่งมีดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ" ครั้งที่ ๕ ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

DOA23 02 2561
 
  ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ" ครั้งที่ ๕ ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>