• kingrama9
  • rama9
  • image
  • pvp
  • PPC13
  • doa051060
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าหารือกับ Mr.Takashi Inoue

DOA18 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าหารือกับ Mr.Takashi Inoue ในความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยฮอกไกโด และกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Executive Secretary ของ APAARI

DOA18 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ Dr.Ravinder Kumar Khetarpal  Executive Secretary APAARI เข้าพบดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อแนะนำตัวในการเข้ารับตำแหน่ง Executive Secretary ของ APAARI และชี้แจงเรื่องการดำเนินโครงการ Monitoring Agricultural Research Investments, Capacity, and Impact in Southeast Asia ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง  International Food Policy Research Institute (IFPRI) และ ( APAARI ) ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมหารือเรื่องการนำเข้าแอปเปิลจากเนเธอร์แลนด์

DOA18 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับร่วมหารือเรื่องการนำเข้าแอปเปิลจากเนเธอร์แลนด์ กับ Mr.Arie Veldhuizen ทูตเกษตร (Agricultural Counsellor) ทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อเตรียมงาน Thai - Dutch Agriculture & Food Forum 2017

DOA18 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อเตรียมงาน Thai - Dutch Agriculture & Food Forum 2017 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>