• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Zhanyi WANG,Vice President of Yunnan Academy of Agricultural Sciences (YAAS)

DOA26 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Zhanyi  WANG,Vice President of Yunnan Academy of Agricultural Sciences (YAAS) เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านข้าว ถั่วเหลือง มันฝรั่ง อ้อย อารักขาพืช และเศรษฐศาสตร์สังคม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Plant Phenotyping and Robotics

DOA26 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Plant Phenotyping and Robotics "การวิเคราะห์ลักษณะปรากฏของพืชด้วยภาพถ่าย และวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับงานด้านการเกษตร" ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ชั้น ๓ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชของธนาคารเชื้อพันธุ์พืชเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ"

DOA22 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชของธนาคารเชื้อพันธุ์พืชเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ" และให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "สถานการณ์ปัจจุบันในการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในประเทศไทย" ณ ห้องประชุม ๔๑๖ ชั้น ๔ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จังหวัดปทุมธานี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 111 112 ถัดไป > สุดท้าย >>