• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

DOA23 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เกษตรกร ผู้นำชุมชน และผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยครั้งนี้ เป็นการพิจารณากำหนดชนิดพืชซึ่งพันธุ์พืชใหม่ จะได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ พืชชนิดมันฝรั่ง อ้อยักษ์ เบญจมาศ และกะหล่ำปลี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะ NANING CIQ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

DOA21 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะ NANING CIQ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการศึกษาดูงานแปลง GAP ทุเรียนและโรงคัดบรรจุในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับห้องประชุมศูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี บ้านคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>