• king_phumipol
  • amafthailand2017
  • PPC13
  • a4
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร ระหว่างไทยและเยอรมัน

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายอักเซล วิลด์เนอร์ ที่ปรึกษาฑูตฝ่ายอาหารและการเกษตร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าพบดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร ระหว่างไทยและเยอรมัน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำคณะข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมออกกำลังกายตามคำเชิญชวนของท่านนายกรัฐมนตรี

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำคณะข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมออกกำลังกายตามคำเชิญชวนของท่านนายกรัฐมนตรีให้ข้าราชการออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ ณ หน้าตึกกสิกรม กรมวิชาการเกษตร

วันดินโลก ปี ๒๕๕๙

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก ปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อ " ดินและถั่ว เกื้อกูลชีวิต" โดยมีนายอานันท์ เลิศรัตน์ ผอ.กปร เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 115 กษ. ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง ถั่ว ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื้องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ให้การต้อนรับกงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายธีระ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ให้การต้อนรับกงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เพื่อร่วมหารือ ปัญหาสินค้าเกษตรของไทยไปจีน และเตรียมการต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญศูนย์เทคโนโลยีตรวจสอบกักกันกวางตุ้ง ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป > สุดท้าย >>