• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชลุ่มน้ำโขง)

DOA26 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมหจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชลุ่มน้ำโขง) ณ ศวพ.นครพนม ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม

อธิบดีพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๓๘ ปี

DOA24 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๓๘ ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิดร.สมนึก ศรีปลั่ง  ณ บริเวณห้องสมุดคติการ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุม เรื่องการตรวจสอบวัชพืชที่ติดกับรถยนต์ไปออสเตรเลีย

DOA23 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม เรื่องการตรวจสอบวัชพืชที่ติดกับรถยนต์ไปออสเตรเลีย โดยมี H.E.Paul Robillard, เอกกัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย, Dr.Ilona Stobutzki, Minister Counsellor (Agriculture) กงสุลฝ่ายเกษตร, ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรและทรัพยากรน้ำของเครือรัฐออสเตรเลีย และผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพืชปาล์มน้ำมัน ประจำปี ๒๕๖๐

DOA22 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพืชปาล์มน้ำมัน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีการจัดเสวนาเกษตรกรแปลงต้นแบบ ในหัวข้อ "แปลงต้นแบบปาล์มน้ำมัน กับการจัดการสวนอย่างมืออาชีพ" เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน จากประสบการณ์ของเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรแปลงต้นแบบ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป > สุดท้าย >>