• thainiyom
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดสัมมนา "ทุเรียนไทย จัดการอย่างไรให้ยั่งยืน"

DOA16 11 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดสัมมนา "ทุเรียนไทย จัดการอย่างไรให้ยั่งยืน" ณ ห้องประชุมโรงแรมมณีจันทร์ จังหวัดจันทบุรี การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ชาวสวนและผู้เกี่ยวข้องตระหนักในการป้องกันปัญหาจากสวนจนถึงตลาดร่วมกันพร้อมยกระดับทุเรียนสู่ผลไม้ที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน และสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ที่ดีและถูกต้องระหว่างชาวสวน นักวิจัย ผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตปุ๋ยเคมีจนถึงผู้บริโภค

กรมวิชาการเกษตรร่วมวางพานพุ่มวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

DOA14 11 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะข้าราชการกรมวิชาการเกษตร วางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้กรมวิชาการเกษตร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง "ด้วยน้ำพระทัย กาแฟไทยสูุ่อาเซี่ยน" โดยมีนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธี ณ ลานเอนกประสงศ์ อาคารัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>