• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ เป็นประธานในการเปิดงานการถ่ายทอดความรู้ โครงการ "ปรับปรุงดิน"

DOA23 02 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายจักพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ เป็นประธานในการเปิดงานการถ่ายทอดความรู้ โครงการ "ปรับปรุงดิน" โดยมีบริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการฯ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิดมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรในพื้นจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเจรจาเพื่อขอประนีประนอมลดหย่อนหนี้ตามคำพิพากษา

DOA22 02 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเจรจาเพื่อขอประนีประนอมลดหย่อนหนี้ตามคำพิพากษา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงพื้นที่พบประชาชนและติดตามงานนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดนครปฐม

DOA21 02 2561
 
 เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงพื้นที่พบประชาชนและติดตามงานนโยบายของรัฐบาลที่ จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและนำเสนองานในส่วนงานที่ทางกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเอกชน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมบัว ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับอธิบดีกรมอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเซมเบีย

DOA21 02 2561 copy
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr. John Anthony Mulongoti อธิบดีกรมอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเซมเบีย และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนาผลผลิตมันสำปะหลังของไทย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>