• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา เรื่อง "เกษตรไทย 4.0 ทบทวนจุดคิด พิชิตจุดต่าง"

DOA25 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา เรื่อง "เกษตรไทย 4.0 ทบทวนจุดคิด พิชิตจุดต่าง" พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๖๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด หรือโมเดลเกษตรไทย 4.0 และผลักดันให้เกษตรไทย 4.0 เกิดขึ้นได้จริง ณ ห้อง ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๘ ร่วมกับสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตรร่วมกัน

DOA23 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๘ ร่วมกับสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตรร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๔ ปี

AA1
 
  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๔ ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

AA1   
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์  พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรงเกษตรและสหกรณ์ กระดาษ A4 ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตรตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารในสังกัด ร่วมฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>