• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี จาก IPP-CAAS ประเทศจีน

DOA14 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ ตำแหน่ง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี จาก IPP-CAAS ประเทศจีน เพื่อประสานความสัมพันธ์ทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป > สุดท้าย >>