• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

กรมวิชาการเกษตรร่วมกับชมรมผู้อาวุโส จัดพิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกรมวิชาการเกษตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

DOA10 04 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ กรมวิชาการเกษตรร่วมกับชมรมผู้อาวุโส จัดพิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกรมวิชาการเกษตร เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรลูกจ้างและพนักงานของรัฐ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

DOA10 04 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อขอพรและเป็นสิริมงคล ณ บริเวณด้านหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร รดน้ำดำหัวขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

DOA09 04 2561
 
  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร รดน้ำดำหัวขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

DOA09 04 2561
 
  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตามโครงการ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ให้กับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๘ เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร จำนวน ๗๐,๐๐๐ ราย ในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>