• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย

DOA17 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามพลเอกประยุกธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย และเป็นสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือแสดงโครงการป่าขุมชนให้แก่ประชาชน ๕ จังหวัด (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภูและอุดรธานี) และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

DOA16 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลยโดยมีนายสุุขุม ขวัญยืน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูุนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>