• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดการอบรม Smart Officer ของกรมวิชาการเกษตร พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOA20 02 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดการอบรม Smart Officer ของกรมวิชาการเกษตรพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน ระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ"

DOA21 02 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ" โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและชี้แจงแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับหน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) สังกัดกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

DOA19 02 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับหน่วยงาน Animal and Plant HealthInspection Service (APHIS) สังกัดกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) เพื่อประชุมหารือ พัฒนาความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษร และ APHIS รวมถึงด้านการค้าพืชและสินค้าพืชระหว่างไทย - สหรัฐฯ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดสวนผักพอเพียง และมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOA18 02 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดสวนผักพอเพียงและ มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑.นโยบาย ๓ ต. คือ ต่อ เติม แต่ง ๒.ไทยนิยม ยั่งยืน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของสำนักวิจัยละพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ และเครือข่ายต้องรับรู้และทราบ นอกจากนี้ยังคงต้องทราบเรื่องกฎหมายต่างๆที่กรมรับผิดชอบ โดยมีนายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ และนายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรสุโขทัย บรรยายสรุปและนำชมแปลงวิจัยต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>