• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ AFACI ปี ๒๕๕๙

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ AFACI ปี ๒๕๕๙" เพื่อให้ผู้อบรมรับทราบความก้าวหน้าของโครงการตามกรอบความร่วมมือ AFACI รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการดำเนินงานโครงการต่อไป ณ ห้องรวยสุข โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่

AA1 2
 
  เมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๖๐ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมฯ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ จากดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทตามคำขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรี

AA 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีและให้โอวาทแก่เด็กๆ บนดอยขุนวางให้ขยันหมั่นเพียร ไฝ่รู้และปฏิบัติตนตามคำขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรี "เด็กไทยใฝ่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ในงานวันเด็ก ตามรอยที่พ่อสร้าง ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่-ขุนวาง กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป > สุดท้าย >>