• king_phumipol
  • amafthailand2017
  • PPC13
  • a4
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการตรวจประเมินผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ร องอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการตรวจประเมินผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีนโดยมีนายธีระ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางในการตรวจประเมินของคณะผู้แทนจากหน่วยงาน AQSIQ และเป็นการซักซ่อมความเข้าใจในการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมินให้กับผู้ผลิตและแปรรูปข้าวสามารถผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการประกาศรายชื่อในแวปไซต์ของหน่วยงานAQSIQ ซึ่งสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้อย่างราบรื่นและนำรายได้เข้าสู่ประเทศไท

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

AA1 4
  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ในโครงการความร่วมมือในการศึกษาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังตั๊กแตนไผ่ (Yellow-spined bamboo locust )

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังตั๊กแตนไผ่ (Yellow-spined bamboo locust) ที่กำลังระบาดใน สปป.ลาว เพื่อป้องกันไม่ให้ระบาดเข้ามาในประเทศไทย ผ่านทางระบบ single command ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ ผู้จัดการสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

AA1 4
 
  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสมชาญ ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Mrs. Heidi Marlene Gallant ผู้จัดการสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ที่เข้าพบเพื่อแนะนำตนเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 111 112 113 114 115 ถัดไป > สุดท้าย >>