• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้เข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด และระดมความช่วยเหลือจากเครือข่ายของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับเกษตรกร โดยส่งสิ่งของไปบรรเทาทุกข์เตรียมการฟื้นฟูพืชที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพืชที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ซึ่งมีเอกลักษณ์ประจำถิ่น (GI) เช่น ส้มโอทับทิมสยามและมอบหมายให้หน่วยงานจัดชุดปฏิบิติการและติดนตามให้คำแนะนำและช่วยเหลือ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก APCC Climate Center

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ คณะนักวิจัยจาก APCC Climate Center เข้าพบ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือเรื่องการดำเนินการโครงการทางวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมศักยภาพการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศวพ.พัทลุง

AA1 4
 
 เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศวพ.พัทลุง พร้อมให้นโยบายในการปรับปรุงการทำงานโครงการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมว่า ให้ทำแปลงเล็กขนาดเท่าพื้นที่ถือครองของเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย และจะต้องเน้นการถ่ายทอดและให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมราษฎร บริเวณชายฝั่งทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุง

 AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เดินทางมาเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลจากอบต. ม. ๑๐ ต.ลำปำ ทราบว่าที่นี่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมขัง และปีนี้เป็นปีที่น้ำท่วมสูงสุดในรอบสิบกว่าปี สร้างความเสียหายให้กับการเกษตร เช่น นาข้าว พืชผัก บ่อปลา ๑๐๐% คงเหลือปาล์มน้ำมันที่สามาถทนต่อสภาพน้ำขังได้ดีกว่า คนและสัตว์เลี้ยงต้องอพยบมาอยู่บนถนน โอกาสนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจ ได้นำความห่วงใยมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มอบถุงยังชีพและมอบหมายให้ศวพ.พัทลุง สวพ. ๘ ติดตามให้คำปรึกษาการดูแลพืชช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ถัดไป > สุดท้าย >>