• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหมและมกอช.ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 6
  เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๗.๐๐ น.กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และมกอช. ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารและข้าราชการของทั้ง ๔ หน่วยงานร่วมทำบุญตักบาตร โดยในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และรองอธิบดี นายดิเรก ตนพยอม ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ ร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้ากรมหม่อนไหม เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ​

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 6 
  ดร. สุวิทย์ ช้ยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารทุกระดับของกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานพืช กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙​

กรมวิชาการเกษตรจัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1
 
  วันที่ ๑๗ ต.ค ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายดิเรก    ตนพยอม นส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ​

ฑูตเกษตรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าพบ อธก.

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ Mr. Arie Veldhuizen ฑูลเกษตรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับเข้าหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ถัดไป > สุดท้าย >>