• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเข้ารับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙

DOA03 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ เข้ารับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๐ สาขานักบริหารภาครัฐ โดยมี ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี

DOA02 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

สถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOA30 01 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี งานวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ๑๒๖ ปี ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น ๖ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี

AA1 8
 
  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี” และเยี่ยมชมร้านค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายในงาน โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกษตรอินทรีย์และ GAP ของกรมวิชาการเกษตรโดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำชมและบรรยายสรุปการจัดแสดงนิทรรศการ ณ บริเวณสหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ถัดไป > สุดท้าย >>