• kingrama9
  • rama9
  • image
  • pvp
  • PPC13
  • doa051060
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ผู้อำนวยการด้านบริหารและธุรกิจสัมพันธ์ กลุ่มมิตรผล บรรยายพิเศษ เรื่อง เกษตรประชารัฐในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ กรมวิชาการเกษตร

AA1 8
 
  นายคมกริช นาคะลักษณ์ ผู้อำนวยการด้านบริหารและธุรกิจสัมพันธ์ กลุ่มมิตรผล บรรยายพิเศษเรื่อง เกษตรประชารัฐ ในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ กรมวิชาการเกษตร ภายใต้หัวข้อ"สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรไทย" โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นใน การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ กรมวิชาการเกษตร ภายใต้หัวข้อ

AA1 8
 
  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นใน การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ กรมวิชาการเกษตร ภายใต้หัวข้อ "สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรไทย" โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกรม บรรยายสรุปและนำชม  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง ประเทศไทย ๔.๐ ใน การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙

AA1 8
 
  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษเรื่อง ประเทศไทย ๔.๐ ในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ กรมวิชาการเกษตร ภายใต้หัวข้อ "สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรไทย" โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรม “สินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้ระบบ GAP”

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรม “สินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้ระบบ GAP” พร้อมทั้งมอบใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ให้แก่เกษตรกรตัวอย่าง จำนวน ๑๐ รายโดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานณ ซุ้มจริยธรรม บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 ถัดไป > สุดท้าย >>