• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือเพื่อกำหนดมาตรการสนับสนุนในการควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว

DOA15 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหารจาก สอพ. สคว. สนก. ปชส. และที่ปรึกษากรม ร่วมหารือเพื่อกำหนดมาตรการสนับสนุนในการควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวโดยเน้นมาตรการการควบคุมการขนย้ายผลมะพร้าวเพื่อป้องกันการระบาดข้ามพื้นที่ การประกาศเขตควบคุมศัตรูพืช เพิ่มความเข้มงวดมาตรการการกักกันมะพร้าวบริเวณด่านตรวจพืชและจุดผ่านแดน รวมทั้งการสร้างการรับรู้ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร

สัมมนาวิชาการนานาชาติน้ำมันมะพร้าว ครั้งที่ ๒

DOA15 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติน้ำมันมะพร้าว ครั้งที่ ๒ โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมนำชมนิทรรศการนวัตกรรมงานวิจัยพืชสวนภายในงาน Horti Asia 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดหนอนหัวดำในมะพร้าว

15 03 2560
 
  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดหนอนหัวดำในมะพร้าว ในโกาสนี้ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมตรวจเยี่ยมและปล่อยแตนเบียน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

สัมมนาวิชาการนานาชาติ การขยายพันธุ์มะพร้าวด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ครั้งที่ ๑

DOA13 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ "เรื่องการขยายพันธุ์มะพร้าวด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ครั้งที่ ๑" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี สถาบันวิจัยพืชสวน และสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป > สุดท้าย >>