• thainiyom
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

DOA23 10 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระราชวังดุสิต

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการราชบุรีประชารัฐ “พืชผักและผลไม้ปลอดภัย นำไทยสู่ครัวโลก”

DOA22 10 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการราชบุรีประชารัฐ “พืชผักและผลไม้ปลอดภัย นำไทยสู่ครัวโลก” ร่วมกับ เกษตรกรเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง กลุ่มเกษตรกรราชบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมมลพิษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการสร้างต้นแบบเกษตรกรคุณภาพมาตรฐาน GAP ใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>