• kingrama9
  • rama9
  • image
  • pvp
  • PPC13
  • doa051060
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)

DOA05 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) เพื่อปรับใช้กับงานการเตือนภัยศัตรูพืชที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบโดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ให้การต้อนรับบรรยายสรุปและนำชม

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่

DOA04 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดี และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Dr.Leo S. Sebastian, Regional Program Leader CCAFS SEA และคณะ

DOA03 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Leo S. Sebastian, Regional Program Leader CCAFS SEA และคณะ เพื่อหารือโครงการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Greenhouse Gas (GHG) Emission รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการวิจัยด้านการวัดปริมาณ GHG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหารือการสร้างโครงการความร่วมมือด้านการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน Workshop on Maintenance of Postharvest Quality of vegetables in ASEAN

601002 3
 
  เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ องอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน Workshop on Maintenance of Postharvest Quality of vegetables in ASEAN โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ ณ โรงแรมทีเค พาเลส แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>