คลังคลิปความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: คลิปการเกษตร

คลิปการเกษตร

หน้า: 1 2

หัวข้อ

 1. วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย (0 )
 2. วิธีการพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเสต อย่างถูกต้องและปลอดภัย (0 )
 3. มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส (0 )
 4. ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย กำจัดแมลง เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (0 )
 5. การพัฒนาเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร (0 )
 6. การใช้แมลงหางหนีบกำจัดแมลงศัตรูพืช (0 )
 7. โปรโตซัวกำจัดหนู (0 )
 8. กำจัดหนอนศัตรูพืชด้วย มวนพิฆาต (0 )
 9. การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis (BS) ควบคุมโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย (0 )
 10. ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี (0 )
 11. เตือน เกษตรกรระวังโรคใบขาวอ้อย (0 )
 12. ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (0 )
 13. การผลิตแหนแดง (0 )
 14. ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มละลายฟอสเฟต (0 )
 15. โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ (0 )
 16. เกษตรอินไซต์ : แบคทีเรียบีที ควบคุมหนอน (0 )
 17. การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว (0 )
 18. เกษตรอินไซต์ : การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย (0 )
 19. เกษตรอินไซต์ : ระบบการตรวจรับรอง GAP และการตรวจติดตามแหล่งผลิต กรมวิชาการเกษตร (0 )
 20. เกษตรอินไซต์ : ขั้นตอนการรับรองระบบการผลิตพืชอินทรีย์ (0 )
หน้า: 1 2