คลังคลิปความรู้

เวอร์ชันเต็ม: Machine Learning, IoT, Big Data, Blockchain และ Chatbots
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม
SAP อธิบายให้เข้าใจง่ายๆภายใน 3 นาทีผ่านคลิปเหล่านี้