คลังคลิปความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: Machine Learning, IoT, Big Data, Blockchain และ Chatbots
SAP อธิบายให้เข้าใจง่ายๆภายใน 3 นาทีผ่านคลิปเหล่านี้