ลิงค๋ที่สร้างของคุณ:
http://www.doa.go.th/media/syndication.php?limit=15

ด้านล่างนี้คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังฟีด RSS ของหน่วยงานคุณ โดยสามารถสร้างขึ้นสำหรับหัวข้อทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะที่ต้องการคัดลอกไปเพื่ออ่าน RSS. RSS คืออะไร?

ซิงก์
หัวข้อที่จะซิงก์:
กรุณาเลือกหัวข้อจากทางด้านขวา ใช้ปุ่ม CTRL เพื่อเลือกหัวข้อหลาย ๆ หัวข้อ
ฟีดเวอร์ชัน:
กรุณาเลือกเวอร์ชั่นของฟีดที่คุณต้องการที่จะสร้าง
 RSS 2.00 (เริ่มต้น)
 Atom 1.0
 
ขีดจำกัด:
ปริมาณเรื่องที่ดาวน์โหลดในครั้งหนึ่งๆ ไม่ควรเกิน 50 เรื่อง
เรื่องต่อครั้ง