คลังคลิปความรู้
บรรยาย แผนปฏิบัติการด้านวิจัยและนวัตกรรมกรมวิชาการเกษตรปี 2564-2569 - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (http://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: ประมวลคลิปการประชุม (http://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=6)
+--- คลังข้อมูล: ประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ปี 2562 (http://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=8)
+--- เรื่อง: บรรยาย แผนปฏิบัติการด้านวิจัยและนวัตกรรมกรมวิชาการเกษตรปี 2564-2569 (/showthread.php?tid=100)บรรยาย แผนปฏิบัติการด้านวิจัยและนวัตกรรมกรมวิชาการเกษตรปี 2564-2569 - doa - 06-02-2019