คลังคลิปความรู้
วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (http://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปสาระน่ารู้ น่ารู้ (http://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=10)
+--- คลังข้อมูล: คลิปการเกษตร (http://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=11)
+--- เรื่อง: วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย (/showthread.php?tid=104)วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย - doa - 06-13-2019

<p><br></p>