คลังคลิปความรู้
Machine Learning, IoT, Big Data, Blockchain และ Chatbots - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (http://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปบริการข่าวสาร (http://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=10)
+--- คลังข้อมูล: คลิปทั่วไป (http://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=12)
+--- เรื่อง: Machine Learning, IoT, Big Data, Blockchain และ Chatbots (/showthread.php?tid=90)Machine Learning, IoT, Big Data, Blockchain และ Chatbots - doa - 06-02-2019

SAP อธิบายให้เข้าใจง่ายๆภายใน 3 นาทีผ่านคลิปเหล่านี้