Share Thread: Facebook Twitter
โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ)ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที
09-05-2017, 03:28 PM, (โพสต์นี้แก้ไขล่าสุด: 17-05-2018, 05:48 PM โดย doa.)
โพสต์: #1
โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ)ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที
ตอนที่ 1 หนอนหัวดำมะพร้าว<br /><br /><br />


ตอบกลับ
09-05-2017, 03:29 PM, (โพสต์นี้แก้ไขล่าสุด: 03-06-2017, 10:45 PM โดย doa.)
โพสต์: #2
วีดิทัศน์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ)ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที
ตอนที่ 2 การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในสวนมะพร้าวอินทรีย์


ตอบกลับ
09-05-2017, 03:30 PM, (โพสต์นี้แก้ไขล่าสุด: 03-06-2017, 10:44 PM โดย doa.)
โพสต์: #3
วีดิทัศน์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ)ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที
ตอนที่ 3 การใช้แตนเบียนโกนิโอซัส ควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำมะพร้าว


ตอบกลับ
09-05-2017, 03:31 PM, (โพสต์นี้แก้ไขล่าสุด: 03-06-2017, 10:42 PM โดย doa.)
โพสต์: #4
วีดิทัศน์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ)ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที
ตอนที่ 4 การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยสารเคมี


ตอบกลับ
09-05-2017, 03:32 PM, (โพสต์นี้แก้ไขล่าสุด: 03-06-2017, 10:43 PM โดย doa.)
โพสต์: #5
วีดิทัศน์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ)ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที
ตอนที่ 5 การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย


ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม