สถิติ
ทั้งหมด เฉลี่ย
โพสต์: 152
เรื่อง: 150
สมาชิก: 1
โพสต์ต่อวัน: 0.31
เรื่องต่อวัน: 0.31
สมาชิกต่อวัน: 0
โพสต์ต่อคน: 152
เรื่องต่อคน: 150
ตอบต่อเรื่อง: 0.01
ข้อมูลทั่วไป
สมาชิกล่าสุด: doa
สมาชิกที่มีการโพสต์ข้อความ: 100%
สมาชิกที่โพสต์มากที่สุดของวันนี้: ไม่มีใคร (0 โพสต์)
หัวข้อยอดนิยม: คลิปการเกษตร (44 โพสต์, 44 กระทู้)

ความนิยมสูงสุด...
เรื่องที่ได้รับการตอบกลับมากที่สุด เรื่องที่ได้รับการเข้าชมมากที่สุด
รู้จักโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2 ตอบกลับ)
การจัดการการผลิตทุเรียน (0 ตอบกลับ)
การจัดการการผลิตมังคุด (0 ตอบกลับ)
การจัดการการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง (0 ตอบกลับ)
การจัดการการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (0 ตอบกลับ)
หน้าวัว พืชร่วมยาง (0 ตอบกลับ)
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามค่าวิเคราะห์ใบ (0 ตอบกลับ)
โรครากของยางพาราและการป้องกันกำจัด (0 ตอบกลับ)
การใช้ไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช (0 ตอบกลับ)
การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืช (0 ตอบกลับ)
เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (0 ตอบกลับ)
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 (0 ตอบกลับ)
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (0 ตอบกลับ)
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (ต่อ) (0 ตอบกลับ)
การผลิตหอมแบ่ง (0 ตอบกลับ)
การผลิตพืชตามมาตรฐานGAP (1,986 เข้าชม)
การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis (BS) ควบคุมโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย (1,742 เข้าชม)
การใช้แมลงหางหนีบกำจัดแมลงศัตรูพืช (1,329 เข้าชม)
การผลิตพืชอินทรีย์ (1,278 เข้าชม)
งานวิจัยพื้นฐาน ระดับดี (1,270 เข้าชม)
การใช้ปุ๋ย PGPR2 ในการผลิตข้าว (1,258 เข้าชม)
วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย (1,237 เข้าชม)
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อน (1,180 เข้าชม)
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (1,144 เข้าชม)
การใช้ไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช (1,109 เข้าชม)
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 (1,094 เข้าชม)
การใช้สารสกัดพืชในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช (1,086 เข้าชม)
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 (1,066 เข้าชม)
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย กำจัดแมลง เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (1,040 เข้าชม)
วิธีการพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเสต อย่างถูกต้องและปลอดภัย (1,031 เข้าชม)