Linkที่เกี่ยวข้อง

 


ข่าวหน้าเเรก


 ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
     จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธี ( E-bidding )
       ( update วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ )
------------------------------------------------------------------------------
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป มารายงานตัว 
      ( update วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ )
  ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตร
  ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานการเกษตร
 ------------------------------------------------------------------------------
  เรื่อง ประกาศ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็น 
     พนักงานราชการทั่วไป มารายงานตัว 
      ( update วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ )
  ตำแหน่ง :  พนักงานประจำห้องทดลอง 
  ตำแหน่ง :  ลูกมือช่าง 


   พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

              

                        

                                   วันที่ ๑๘ ต.ค ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. นายสมเพชร   พรมเมืองดี ผู้อำนวยการ
            สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่๒ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
            และเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒   ร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึง
            พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            ณ สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่๒ ​จังหวัด พิษณุโลก


  

   ประชุมการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย

                        

                                           เมื่อวันที่  ๖  ตุลาคม ๒๕๕๙  นายสมเพชร   พรมเมืองดี ผู้อำนวยการ
               สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่๒  เป็น ประธานการประชุมการขับเคลื่อนงาน ตาม
               นโยบายของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ณ  อาคารเอนก
               ประสงค์ สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
             

    ปลูกข้าววันเเม่

                  

                              เมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๙  นายสมเพชร   พรมเมืองดี ผู้อำนวยการ
               สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่๒ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานราชการ
               เข้าร่วม  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
               มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบพร้อมร่วม กิจกรรม “ปลูกข้าววันเเม่ ”
               ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชตามเเนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ จ.สุโขทัย

            
  
โครงการคลินิกเคลื่อนที่

                      

                                   วันที่ 2-3 ส.ค. 2559 กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2
          ร่วมจัดนิทรรศการ  และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
          พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร   ครั้งที่
4 /2559   ณ   โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
         
ตำบลคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเกษตรกรให้ความสนใจเรื่องการจัดการธาตุอาหารในพืช
          การบังคับมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ให้ผลิตนอกฤดู ในครั้งนี้ด้วย...........

   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

                    

                                               เมื่อวันที่  ๒๘-๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๙  นายสมเพชร   พรมเมืองดี
     ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่๒ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
     เข้าร่วม  งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  เนื่อง  ในโอกาสวันคล้าย
     วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุ
ฎราชกุมาร
     ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

   โครงการสานพลังประชารัฐ

                               

                            เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
   นำผู้ประกอบการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ เข้าโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อปัจจัยการ
   ผลิตทางการเกษตร เพื่อ สนับสนุนโครงการต่างๆ  ของ สำนักวิจัยเเละพัฒนาการ
   เกษตรเขตที่ ๒ อาทิ เช่น

-                       - โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ตชด.

-                       - โครงการพระราชดำริ

-                       - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

Read more...
 

Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs

self balancing electric scooter two wheel self balancing electric scooter 2 wheel self balancing electric scooter no1fashionshop.com Designer Shoes Handbags Fashion Brands Shop sacmarquemagasin.fr Sac a main Maroquinerie, Bagages, Sac a main, valise Peuterey Outlet Online Moncler Outlet Online Woolrich Outlet Online doudoune moncler femme doudoune moncler homme doudoune moncler pas cher doudoune moncler site officiel air max pas cher air max 90 pas cher air max pas cher air max 90 pas cher hogan outlet online hogan outlet online scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet air max outlet online air max outlet online italia