Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
Home

ข่าวหน้าเเรก

จากผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์

 

จากผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ 26 มิ.ย.57 ณ เปาะสวอง ขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร.....
-----------------------------------------------------

กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ จัดประชุมสัมมนาฯ
นาย เสกสรรค์ วรรณกรี   ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ    จัดประชุม
สัมมนา"หลักสูตรการควบคุมปัจจัยการผลิตด้านพืชตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ปุ๋ย  พันธุ์พืช  เเละการควบคุมยาง "  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ   ระหว่างวันที่
3 - 4 เมษยน 2557 โดยมีนาย สมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเเละ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ สวพ.2...

---------------------------------------------------

สวพ.2จัดกิจกรรม "ทัศนศึกษาไหว้พระ 9 วัด"


นายสมเพชร พรมเมืองดี  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
นำคณะ ข้าราชการ
ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม"ไหว้พระ 9 วัด" ตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเเละเสริมสร้างความผาสุก/ความพึงพอใจ ของ บุคลากร
กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2557 โดย จุดเริ่มต้นที่วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)จ.พิษณุโลก สุดท้ายที่ วัดศรีโคมคำ
จ.พะเยา "อิ่มบุญ อิ่มสุข กันถ้วนหน้า"......
---------------------------------------------------

สวพ.2ร่วมโครงการ "กรมวิชาการเกษตรเเบ่งบันน้ำใจเเด่ผู้ยากไร้"วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557  ที่ผ่านมา นายสมเพชร พรมเมืองดี  ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 นำคณะ ข้าราชการ
ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ
"กรมวิชาการเกษตรเเบ่งปันน้ำใจเเด่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร"ตามเเผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของกรมวิชาการเกษตร  โดยมีท่านประธานจัดงาน
นายดำรง จิระสุทัศน์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เเละคณะ ร่วมเดินทางบริจาคเงิน
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
เเม่ฟ้าหลวง  บ้านมะโอโคะ  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
ข้าราชการ  ลูกจ้าง  กรมวิชาการเกษตร  ให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อเเผ่ต่อคนอื่น
เเละยังได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเป็นหมู่คณะ........
---------------------------------------------------

การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่2/2557


วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557  ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารกรมวิชาการเกษตร ณ โรงเเรมเซ็นทารา เเม่สอดฮิลล์รีสอร์ท อ.เเม่สอด
จ.ตาก โดยมี นายสมเพชร พรมเมืองดี  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2  ให้การต้อนรับ ท่านประธานในพิธี  นายดำรง  จิระสุทัศน์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเเละคณะ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กรมวิชาการเกษตรในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗.....
---------------------------------------------------
การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สวพ.2

 
 
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่4 หลักสูตร การปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชเเละ  
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สำนักวิจัยและพัฒนากาเกษตรเขตที่2จ.พิษณุโลก..
------------------------------------------------------

กำหนดการจัดอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี 2557

ขั้นตอนการสมัครเเละโอนเงิน หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

หมายเหตุ : สำหรับผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ สวพ. 2 ให้โทรแจ้งที่เบอร์ 055-311991
เพื่อลงชื่อและจะได้รับการ
จัดสรรรายชื่อการเข้าฝึกอบรมต่อไป.......
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Read more...

 
Web Links

 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week1
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month1
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days14351