จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week2
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month2
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days2

ข่าวหน้าเเรก

  ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
  สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๘

 

           
           
           

       เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่  2  ร่วมกับ สวพ.๑ เข้าประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ 
ณ เอ็มบูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง เเละพนักงานราชการเข้าร่วม
การสัมมนาในครั้งนี้....
 
 

คลีนีกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

 

          

          เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่  2  ร่วม งานคลีนีกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมุฎราชกุมาร ณ กองบิน 46อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ภายในงาน  กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำการปลูกพืชไร่หลังนาการปลูก
มะนาววงบ่อ  แนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์  แนะนำการใช้ปัจจัย  การผลิตอย่างถูกต้อง
เหมาะสม  และบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านพืช   ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้
ความสนใจอย่างมาก.....
 
 

  

           อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจเยี่ยม ศวพ.ตาก

                         

                         

                         

                         

                         

              เมื่อวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
  และคณะตรวจเยี่ยมไปศึกษาดูงานเเปลง ผลิตผัก/เมล่อน  อ.พบพระ   จังหวัดตาก เเละ
  ศึกษาดูงานที่ด่านตรวจพืชเเม่สอด ณ จังหวัดตาก
...

 

          อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจเยี่ยม สวพ.๒

 

                         

                         

                        

              เมื่อวันที่    ๕   กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
  และคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานเเละเยี่ยมชม Labสวพ.๒ จังหวัดพิษณุโลก
 โดยมีนายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒  เเละคณะ
 ข้าราชการ สวพ.๒ ต้อนรับเเละรับฟังนโยบาย ณ จังหวัดพิษณุโลก
...

 

           อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจเยี่ยม ศวพ.พิจิตร

                        

                        

              เมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
  และคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานเเละเยี่ยมชม ศวพ.พิจิตร จังหวัดพิจิตร
 โดยมี  นายเสงี่ยม  เเจ่มจำรูญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรพิจิตร เเละคณะ
 ข้าราชการ ศวพ.พิจิตร ต้อนรับเเละรับฟังนโยบาย ณ จังหวัดพิจิตร
...

 

           อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจเยี่ยม ศวพ.ตาก

                         

                         

                         

              เมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
  และคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานเเละเยี่ยมชม  ศวพ.ตาก  (มูเซอ)
 โดยมี  นายประยูร  สมฤทธิ์   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรตาก เเละคณะ
 ข้าราชการ ศวพ.ตาก ต้อนรับเเละรับฟังนโยบาย ณ จังหวัดตาก
...

                             

 

Read more...
 

Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs