ข่าวสารน่ารู้

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน                 เตือนภัยการเกษตร        
        

      รายชื่อผู้สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร               กรมวิชาการเกษตรเเจ้งเตือนภัย ช่วงวันที่
ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร      16 – 22 มกราคม 2562 >>รายละเอียด
รุ่นที่ ๑
>>>ไฟล์เเนบ
7 มกราคม 2562
        

อบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตร

1.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๑ รายเก่า ไฟล์เเนบ
2.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๒ รายเก่า ไฟล์เเนบ
3.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๓ รายเก่า ไฟล์เเนบ
4.เเผนการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ไฟล์เเนบ
                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒