Linkที่เกี่ยวข้อง

 


ข่าวหน้าเเรก


 ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปี ๒๕๕๙ NEW

             - ตำเเหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง
          - ตำเเหน่ง ลูกมือช่าง

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปี ๒๕๕๙ NEW

            - ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตร
          - ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(Memorandum of Understanding)ระหว่างองค์การบริหาร
    ส่วน ตำบลชัยนาม สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
   เเละนายเสาร์ ปรีชาวนา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงส่งออกได้
   มาตราฐานปลอดภัย ตามระบบ GAP ของกรมวิชาการเกษตร ประจำตำบลชัยนาม หน้า1 หน้าที่2
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(E-bidding)

        -  รายงานผลการพิจารณาเเละขออนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
      -  
รายงานผลการพิจารณาเเละขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
      -  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   

 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

   
    

      เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและคณะผู้บริหาร ศวพ.จังหวัด จัดพิธีรดน้ำ  ดำหัว  มุทิตาจิตผู้อาวุโส
  เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม เป็นการอวยพรปีใหม่ไทยจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ณ ห้อง
  ประชุมสำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

 


  เที่ยวสงกรานต์ ปลอดภัย

   
    
       วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙  นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2 ศูนย์วิจัยข้าวเเละศูนย์ขยายพันธุ์พืช นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ร่วมกันให้บริการประชาชน ใน วันสงกรานต์ 
คือ " เที่ยวสงกรานต์  ปลอดภัย  วัฒนธรรมสร้างสุข
สนุก สุขใจ ไร้เเอลกอฮอล์ " ที่บริเวณด้านหน้า
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒  ณ ถนน
พิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก..

 

    การประชุมรายงานผลงานวิจัย

   
    

      เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน
เปิด  “กำหนดการประชุมการรายงานผลงานวิจัยสิ้นสุดปี ๒๕๕๘”  โดย
มีท่านผู้อำนวยการสำนัก
วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และ ผู้อำนวยการ
กลุ่ม ฯ ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
วิจัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

   พิธีปล่อยขบวนสารวัตรเกษตร

   
   

          พิธีปล่อยขบวนสารวัตรเกษตร เพื่อควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพตาม
นโยบายลดต้นทุน การผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ในวันที่ 2-12 มีนาคม 2559 
ดำเนินงานโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

 

   อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมาตรวจเยี่ยม LAB สวพ.2

   
   
   
   
             อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เข้าตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าของห้องปฏิบัติการ Lab กลุ่มพัฒนาการการตรวจสอบพืชเเละ
ปัจจัยการผลิต โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และ ผู้อำนวยการ
กลุ่ม ฯ ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน เป็นผู้ให้รายละเอียดเสนอแก่ท่านอธิบดีและคณะฯ 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559

   การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร

   
   
   
         การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร (สัญจร)ผ่านระบบ Video Conference
โดย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานพร้อมกันนี้ท่านผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2ได้นำคณะกรรมการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดูงานแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

      

  

Read more...
 

Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs

self balancing electric scooter two wheel self balancing electric scooter 2 wheel self balancing electric scooter no1fashionshop.com Designer Shoes Handbags Fashion Brands Shop sacmarquemagasin.fr Sac a main Maroquinerie, Bagages, Sac a main, valise Peuterey Outlet Online Moncler Outlet Online Woolrich Outlet Online doudoune moncler femme doudoune moncler homme doudoune moncler pas cher doudoune moncler site officiel air max pas cher air max 90 pas cher air max pas cher air max 90 pas cher hogan outlet online hogan outlet online scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet air max outlet online air max outlet online italia