จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week1
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month1
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days1

ข่าวหน้าเเรก

  ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เรื่อง ตารางการจัดฝึกอบรม
 ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรประจำปี2558 คลิ๊กายละเอียด
                การอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายทางการเกษตร

 

  ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2   เรื่อง การอบรมผู้ควบคุม
 การขายทางการเกษตร รายทบทวน จำนวน 3 รุ่นคือรุ่นที่ 5 , 6 และ 7 
 ประจำปีงบประมาณ 2558 ..คลิ๊กดาวน์โหลดเเบบฟอร์มใบสมัคร

 

 

       การอบรมวิธีผสมปุ๋ยเคมีและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
 

   

 

    เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557  กลุ่มวิชาการ  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 2 ได้จัดอบรมเกษตรกรโครงการนิคมเกษตรมันสําปะหลัง จ.กำแพงเพชร
ณ สหกรณ์นิคมนครชุมจำกัด หมู่ 3 ต.ทรงธรรม  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  โดยมี
นายพิสิฐ เพิ่มพูนผู้อำนวยการสหกรณ์นครชุม กล่าวต้อนรับและ
นายวีรวัฒน์     นิลรัตนคุณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม   จากการอบรม
ในครั้งนี้เกษตรกรได้เรียนรู้หน้าที่ของธาตุอาหาร การผสมปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน   การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องสำหรับการผลิตมันสำปะหลังในสภาพ
พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
 

  

                           

                     

Read more...
 

Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs