จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week2
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month2
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days2

ข่าวหน้าเเรก

  ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
  สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
  

           การติดตามตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

 

                        

                        

                       

 

              ท่านพลเอกนิพนธ์  ภารัญนิตย์  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขา
 และคณะกรรมการอำนวยการ และ คณะบริหาร และ กำกับดูแลโครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของ
 แผ่นดินได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ฯ เมื่อวันที่ ๒๕มิถุนายน๒๕๕๘
 ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ ฯ  ตำบลบ่อภาค    อำเภอชาติตระการ
 จังหวัดพิษณุโลก..... 

 

 

           การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชหลังนา ฯ

                      

                      

                      

                      

 

             ท่านวิทูรัส  ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงาน

        และ ท่านสมเพชร  พรมเมืองดี  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

        ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป้าหมายเป็น เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร รวม

        จำนวน  ๑๖๐ คน ตามที่ ได้กำหนด การจัดงานวันสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนา

        ในพื้นที่แปลงเกษตรกรใน “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชหลังนาและ

        หลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพด” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ แปลงเกษตรกร ของ

        นายสว่าง  แสงปัญญา  หมู่ที่ ๗  ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ   จังหวัดพิษณุโลก

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม

        กับศักยภาพพื้นที่ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้ เกษตรกร    ราษฎร   ยุวเกษตรกร

        และ นักเรียน   ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ได้  แบบ " พออยู่ พอกิน " 

        ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.....

          

             

            

 

 

Read more...
 

Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs