Linkที่เกี่ยวข้อง

 


ข่าวหน้าเเรก


  ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน ๕ รายการ NEW
  เเผนการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย
    ประจำปีงบประมาณ 2558-2559 NEW 
  เเผนที่จัดการฝึกอบรม NEWรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมฯ สวพ.๒

     
     
   

              เมื่อวันที่ ๑๐ พศจิกายน ๒๕๕๘ นายดิเรก  ตนพยอม  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เดินทางมาตรวจเยี่ยมที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  2 โดยมีนายสมเพชร พรมเมืองดี
ผู้อำนวยการเเละคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำเเละพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ
             ในโอกาสนี้ได้ปลูกต้นมะขามป้อม ในโครงการปลูกไม้ผลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษาในปี ๒๕๕๘.....

การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน

  
  
  

       เมื่อวันที่ 4-5 พ.ย.2558 ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก ถูกตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบ
ข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยา
ศาสตร์การแพทย์ โดยครอบคลุมงานวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 12 รายการและปุ๋ยเคมี 1 รายการ
ทั้งนี้เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นในพื่นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

 

 

 

การจัดการความรู้ของ สวพ.2

           

 

          - การจัดการความรู้ "เทคโนโลยีการผลิตอะโวกาโด" คลิ๊ก

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

         

         - รายงานผลการดำเนินโครงการประชาชนมีส่วนร่วมปี 2558 คลิ๊ก

       - ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก

                                          

 

Read more...
 

Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs

self balancing electric scooter two wheel self balancing electric scooter 2 wheel self balancing electric scooter no1fashionshop.com Designer Shoes Handbags Fashion Brands Shop sacmarquemagasin.fr Sac a main Maroquinerie, Bagages, Sac a main, valise Peuterey Outlet Online Moncler Outlet Online Woolrich Outlet Online doudoune moncler femme doudoune moncler homme doudoune moncler pas cher doudoune moncler site officiel air max pas cher air max 90 pas cher air max pas cher air max 90 pas cher hogan outlet online hogan outlet online scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet air max outlet online air max outlet online italia