รายการเพื่อนเกษตรกร ออกอากาศทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 05.30 นาฬิกา สถานีวิทยุ ‎FM 94.25 MHz เเละ AM 1026 KHz

รายการ “เพื่อนเกษตรกร” ออกอากาศ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

รายการ “เพื่อนเกษตรกร” ออกอากาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

รายการ “เพื่อนเกษตรกร” ออกอากาศ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

รายการ “เพื่อนเกษตรกร” ออกอากาศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

รายการ “เพื่อนเกษตรกร” ออกอากาศ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ “เพื่อนเกษตรกร” ออกอากาศ วันที่ 16 เมษายน 2563

รายการ “เพื่อนเกษตรกร” ออกอากาศ วันที่ 02 มกราคม 2563

รายการ “เพื่อนเกษตรกร” ออกอากาศ วันที่ 09 มกราคม 2563

รายการ “เพื่อนเกษตรกร” ออกอากาศ วันที่ 16 มกราคม 2563

รายการ “เพื่อนเกษตรกร” ออกอากาศ วันที่ 23 มกราคม 2563

รายการ “เพื่อนเกษตรกร” ออกอากาศ วันที่ 30 มกราคม 2563