รายการเพื่อนเกษตรกร ออกอากาศทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 05.30 นาฬิกา สถานีวิทยุ ‎FM 94.25 MHz เเละ AM 1026 KHz