ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ขยะ

ข้าราชการ  พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ขยะ โดยการใช้กระเป๋าผ้า ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก และการนำมารีไซเคิล เพื่อร่วมมือกันกำจัด หรือลดจำนวนขยะพลาสติกภายในหน่วยงาน