กลุ่มจัดการพื้นที่

พนักงานราชการ

– พนักงานราชการกลุ่มจัดการพื้นที่ คลิ๊ก

– พนักงานราชการกลุ่มจัดการพื้นที่ (ร่มเกล้า) คลิ๊ก