กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ

พนักงานราชการ

– พนักงานราชการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ คลิ๊ก

ภารกิจ

ฝ่ายออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ ทำหน้าที่ให้บริการแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพื่อออก
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ 6 ฉบับฝ่ายกำกับดูแล ตาม พ.ร.บ ทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุมร้านค้า วัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี
และ เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม และอื่นๆให้เป็นไปตาม พ.ร.บ 6 ฉบับ
                                                                                

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการร้านค้าที่มีคุณภาพ(Q-Shop)
ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ใกล้บ้านท่าน
หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน มาที่…..
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
( วงเล็บมุมซอง Q-Shop) หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-313162
( เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร )