Linkที่เกี่ยวข้อง

 


ข่าวหน้าเเรก
 
 ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
    ตำเเหน่ง นิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
           ( update วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ )
เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
           ( update วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ )
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

        Mobile Application กรมวิชาการเกษตร

                                     

                       รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร i new
                       Plant for U Version 1.00
     ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้จากองค์ความรู้ "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร"
     ซึ่งจัดทำโดยกรมวิชาการเกษตร เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 

                 ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร hot kapook6
               
DOAForward Version 1.00

      ผู้ใช้งานสามารถชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง "ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร"
      ทางยูทูป ติดตามการนำเสนอข่าวสารการวิจัยและพัฒนา การบริการด้านต่างๆ
      ที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  เรื่อง รายงานผลการผลิตของผลิตพันธุ์พืช (ผลผลิตที่๒)
     ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
       ( update วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ) 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------                  

    การควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

                         

                      

 

    การควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

                        

                             

    การควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

                        

                     
    การควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

                        

                    

    มาตรการในการควบคุม 3 วัตถุอันตราย

แถลงข่าว "แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซต"

โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 

                       

                       

                       

                     

                      

                       

                      

                      

                     

                    

                    

                   

                   

                  

                   

                  

                   

                  

                   

                                                       

Read more...
 

Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs