Linkที่เกี่ยวข้อง

 


คู่มือประชาชน

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  ของทางราชการ  พ.ศ.2558
 
หากต้องการคู่มือสำหรับประชาชนสามารถ คลิกที่ชื่อ คู่มือสำหรับประชาชน
         เพื่อดาวน์โหลด....

 

 

 

 ลำดับ          ชื่อคู่มือสำหรับประชาชน     หน่วยงาน   สถานะ 
การยื่นคำขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด (2) สวพ.๒ เผยเเพร่
การออกใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด (3) สวพ.๒ เผยเเพร่
       

 

    

โครงการประชาชนมีส่วนร่วม

       โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
         เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ปี๒๕๕๙

     

   
  

 รายงานผลการดำเนินโครงการประชาชนมีส่วนร่วมปี 2558 คลิ๊ก

 

 - ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก

 

 


Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs