Linkที่เกี่ยวข้อง

 


สวพ.2, Powered by Joomla!
วิชาการ
       

พนักงานราชการ

    - พนักงานราชการกลุ่มวิชาการ คลิ๊ก

ภารกิจ

  1. ศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพืชระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการแก้ไข
    ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายใน
    และนอกสำนัก

    หมายเหตุ ::ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-313161    
Web Links

 

refs