การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร 056-405070 ต่อ 127

หรือ 056-405289 และ 088-278-6812

fer61 e

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

 

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

 การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง การจัดการโรคใบขาวในภาคกลางและภาคตะวันตก

โดยใช้พันธุ์สะอาด

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 1. ปกหน้า
 2. คำนำ
 3. สารบัญ
 4. บทนำ
 5. บทที่ 1 สถานการณ์การผลิตอ้อย
 6. บทที่ 2 โรคใบขาวอ้อยและการจัดการโรค
 7. บทที่ 3 การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด ปลอดภัยจากโรคใบขาว
 8. บทที่ 4 การขยายพันธุ์อ้อยสะอาด
 9. บทที่ 5 การจัดการโรคใบขาวอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด
 10. บทที่ 6 เทคนิคการขยายพันธุ์อ้อยสะอาดในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก
 11. บรรณานุกรม
 12. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ฯ
 13. ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล
 14. ปกหลัง
 15. ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 44

หัวหน้าหน่วยงาน

panya

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

refs

bookoard5

KM

FinThesis56

aglib

doatube-logo

Ls