ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

1. หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

   รายใหม่ รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559

   ณ ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


 

2. หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

   ทบทวน รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559

   ณ ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

(ทบทวน) รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 25 คะแนน ให้ทำการยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมใหม่ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรใกล้บ้าน หรือสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 (วงเล็บมุมซองว่าฝ่ายฝึกอบรม) หากมีข้อสงสัยต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี(ฝ่ายฝึกอบรม) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เบอร์โทร 086-3184688 และ 056-405070 ต่อ 127 วันและเวลาราชการ

 

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

          ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

                         จำนวน 15 รายการ

 

                       >ประกาศ 

            >รายการสอบเทียบทั้งหมด

 

              รายละเอียดแต่ละรายการ

                  - รายการที่1     - รายการที่2     - รายการที่3

                  - รายการที่4     - รายการที่5     - รายการที่6

                  - รายการที่7     - รายการที่8     - รายการที่9

                  - รายการที่10   - รายการที่11   - รายการที่12

                  - รายการที่13   - รายการที่14   - รายการที่15

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 39

หัวหน้าหน่วยงาน

panya

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

refs

bookoard5

KM

FinThesis56

aglib

doatube-logo

Ls