ราคาน้ำมันการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การปลูกพืชไร่หลังนาเฉพาะพื้นที่

วันที่ 21 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท

คลิกเพื่อดูภาพ

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

วันที่ 19 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท

คลิกเพื่อดูภาพ

 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วันที่ 17 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท

คลิกเพื่อดูภาพ

 

เชิญชมนิทรรศการกรมวิชาการเกษตร

"ผลงานวิจัยพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า"

วันที่ 17-21 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ภายในงานพบกับนิทรรศการ

มะนาวพันธุ์พิจิตร 1

โกโก้

พันธุ์มันเทศ

พันธุ์งา

พันธุ์ฝ้าย

พันธุ์มะพร้าวและการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้

ชุดตรวจสอบ (Test Kit)

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้

 

แจกฟรี

ผลมะนาวพันธุ์พิจิตร1

เหยื่อโปรโตซัวจากมูลงูเหลือมสำหรับกำจัดหนู

หัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายวัสดุอินทรีย์

 

และชม การสาธิตการแปรรูปผลผลิต

เวลา 12.00-13.00 น. ทุกวัน

คลิกเพื่อดูภาพ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 27

หัวหน้าหน่วยงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

refs

bookoard5

FinThesis56

aglib

doatube-logo

Ls