จำนวนสถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday34
mod_vvisit_counterYesterday42
mod_vvisit_counterThis week367
mod_vvisit_counterLast week11
mod_vvisit_counterThis month900
mod_vvisit_counterLast month7071
mod_vvisit_counterAll days92464

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 54.91.135.161
,
Today: Jul 23, 2014


ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

 

กรมวิชาการเกษตร

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 

จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

pdf3Miniคลิกเพื่ออ่านประกาศ

38668

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ

 

pdf3Miniคลิกเพื่ออ่านประกาศ

38668

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

 

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

 

มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ

 

pdf3Miniคลิกเพื่ออ่านประกาศ

38668

 

รายงานผลงานวิจัยที่สิ้นสุด ประจำปี 2556

 

P011

 

คำนำ

 

สารบัญ

 

 

เรื่อง

1. ศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในการผลิตพืชผักอินทรีย์ภาคกลางและภาคตะวันออก

2. การทดสอบระบบการปลูกพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทานตะวัน จ.อุทัยธานี

3. ทดสอบระบบการปลูกพืชข้าวโพดฝักสด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

4. ทดสอบระบบการปลูกพืช ถั่วเหลืองฝักสด- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี

5. ทดสอบระบบการปลูกพืชถั่วเขียว- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

 

6. การทดสอบระบบการปลูกพืชถั่วเหลือง ทานตะวัน จ.อุทัยธานี

7. ทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ถั่วเหลืองฝักสด – ข้าว จังหวัดอุทัยธานี

8. การทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว- ข้าวโพดฝักสด ในพื้นที่ชลประทานโครงการสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าทุ่งวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

9. การทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว ถั่วลิสง ในพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี

10. การทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว - ถั่วเหลืองฝักสด ในพื้นที่ชลประทานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทุ่งวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

 

11. การทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ข้าวโพดฝักสด ในพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จ.สิงห์บุรี

12. ทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ถั่วเหลืองฝักสดในพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จ.สิงห์บุรี

13. การทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว- ถั่วเขียว ในพื้นที่ชลประทานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ทุ่งวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

14. ทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ชลประทานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทุ่งวัดสิงห์ จ.ชัยนาท

15. ทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ถั่วลิสง ในพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำด้วยไฟฟ้าทุ่งวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

 

16. ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยเคมี

17. ศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผลเกษตรและ ดิน น้ำบริเวณแปลงปลูกในเขตพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 : ข้าว

18. ศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผลเกษตรและดิน น้ำบริเวณแปลงปลูกในพื้นที่เขตสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 : ฝรั่ง

19. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง อัลดิคาร์บเมทอลคาร์บฟีโนบูคาร์บไอโซโพรคาร์บและโพรมีคาร์บ ในมะม่วง

20. ทดสอบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด จังหวัดอุทัยธานี

 

21. ทดสอบระบบการปลูกพืชข้าวถั่วเหลืองฝักสดในพื้นที่ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์

22. ทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ชลประทาน จังหวัดนครสวรรค์

23. การคัดเลือกครั้งที่ 1 อ้อยชุดปี 2554

24. การเปรียบเทียบเบื้องต้น พันธุ์อ้อยในเขตชลประทานเพื่อผลผลิตและคุณภาพอ้อยชุดปี 2550

25. การเปรียบเทียบเบื้องต้นเพื่อผลผลิตน้ำตาลและชีวมวลอ้อยชุดปี 2550 : อ้อยตอ1

 

26. การเปรียบเทียบมาตรฐานอ้อยชุดปี 2546-1 : อ้อยตอ 2

27. การทดสอบการจัดการโรคใบขาวอ้อยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรีและจังหวัดอุทัยธานี

28. การทดสอบวิธีการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในไร่เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

29. การประเมินพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดในเขตจังหวัดอุทัยธานี

30. อิทธิพลของช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองฝักสดต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในเขตภาคกลางจังหวัดลพบุรี

 

31. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

32. การผสมพันธุ์เพื่อสร้างสับปะรดลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 รุ่นที่ 3) ที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุกระป๋อง

33. การผสมพันธุ์เพื่อสร้างสับปะรดลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 รุ่นที่ 3) ที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคผลสด

34. ทดสอบเทคโนโลยีการกระจายการผลิตสับปะรด

35. ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรด

 

36.1 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกะเพราให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม

36.2 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม

37. การประเมินพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดในเขตจังหวัดปทุมธานี

38. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิต คะน้า กวางตุ้ง ให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ในจังหวัดปทุมธานี

40. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตคะน้าให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอุทัยธานี

 

41. การศึกษาคุณภาพเบื้องต้นของผักบุ้งในการผลิตแบบใช้สารละลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอุทัยธานี

42. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกวางตุ้งให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ในจังหวัดราชบุรี

43. การศึกษาคุณภาพผัก(คะน้า) เบื้องต้นในระบบการผลิตแบบใช้สารละลายภายใต้โรงเรือนจังหวัดราชบุรี

44. ศึกษาการใช้ปุ๋ย N P K เพื่อเพิ่มผลผลิตโมโรเฮยะ

45. ทดสอบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในการผลิตโมโรเฮยะที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

 

 38668

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 14

หัวหน้าหน่วยงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     

bookoard5

FinThesis56