ราคาน้ำมันจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น.
ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
นำโดยท่านผู้บริหารของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (นายปัญญา พุกสุ่น)

เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมนำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันสวมใส่เสื้อสีม่วงที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ

กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ ทำพิธีเปิดกรวย

วางพานพุ่มถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร

และร่วมร้องเพลง พระเทพของชาวไทย เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี

และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558

iconpic02คลิกเพื่อดูภาพ

38668

 

 

ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ 2/2558
วันที่ 30 มีนาคม 2558
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

iconpic02คลิกเพื่อดูภาพ

38668

 

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

pdf3Miniคลิกเพื่อดูประกาศ

38668

 

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 106 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 – 17 กุมภาพันธ์ 2558

ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

โทร. 056-405070 ต่อ 125 ในวันและเวลาราชการ

pdf3Miniคลิกเพื่อดูประกาศ

38668

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 21

หัวหน้าหน่วยงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

refs

bookoard5

FinThesis56

aglib

doatube-logo

Ls