มาตรฐานการจำกัดการใช้ 3 สาร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง(กวม.) มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.6)

[…] Contin...

ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2562 (Field Day)

[…] Contin...