สวพ.8 จัดประชุมวิชาการ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดประชุมวิชาการ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ.8 กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.ศวพ.จังหวัด เจ้าหน้าที่ของสวพ.8 และเครือข่าย จำนวน 165 คน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง