– ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

ประกาศวางระบบน้ำแปลงมะพร้าว-2

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ทั้งหมด)