คณะทำงานกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตัดสิน และตรวจเยี่ยมแปลงพืชอินทรีย์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรดีเด่นด้านการผลิตพืช​ ระดับประเทศ​ ประจำปี​ 2563​

วันที่​ 5​ กุมภาพันธ์​ 2563​ คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเกษตรดีเด่นด้านการผลิตพืช​ ระดับประเทศ​ ประจำปี​ 2563​ จากกรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ตัดสินและตรวจเยี่ยมแปลงพืชอินทรีย์ของคุณเมธี​ บุญรักษ์​ เป็นตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง​ ซึ่งแปลงตั้งอยู่​ ณ​ อำเภอสุไหงโก-ลก​ จังหวัดนราธิวาส​ โดยมีนายปรีชา​ นวลน้อย​ นายอำเภอสุไหงโก-ลก​ กล่าวต้อนรับ

ในการนี้​ นายจิระ​ สุวรรณประเสริฐ​ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่​ 8​ คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส​ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส​ และกลุ่มเกษตรกร​ ร่วมต้อนรับฯ​ และให้กำลังใจในครั้งนี้