สวพ.8 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ(ผอ.สวพ.8)และ นายธัชธาวินท์ สะรุโณ(ผชช.สวพ.8)พร้อมด้วย รักษาการผู้อำนวยการและข้าราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาเข้าพบ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา) เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำด้านความต้องการการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดยะลา ให้เป็นแนวทางงานวิจัยด้านพืชให้ตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยตรง และเพื่อสร้างการเกษตรมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลา