ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบน้ำและอุปกรณ์ให้น้ำในแปลงพ่อแม่พันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 3 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบน้ำ-ครั้งที่3

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบน้ำ-ครั้งที่3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ทั้งหมด)