– เลื่อนการจัดอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

เนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้สวพ.8 ไม่สามารถจัดอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ในวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2563 ดังเอกสารที่ทุกท่านได้รับ

ทางสวพ.8 จึงจำเป็นต้องเลื่อนจัดอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว หากกำหนดจัดวันไหนจะโทรแจ้งผู้ประกอบการที่ส่งใบสมัครมาทราบล่วงหน้า 1 เดือน