เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และวันแม่แห่งชาติที่จะถึงในวันที่ 12 สิงหาคม 2562
สวพ.8 , อบต.กระดังงา ,ผญบ.และชาวบ้าน ม.3 ต.กระดังงา โรงเรียนวัดกระดังงาและพื้นที่ใกล้เคียง รวม 70 คน ได้ร่วมกันทำความดีโดยปลูกต้นไม้สร้างความสวยงามให้ชุมชน ณ ม.3 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยปลูกต้นทองอุไร 257 ต้น ต้นเพกา 20 ต้น
ต้นโกศล 26 ต้น รวม 303 ต้น