สถานการณ์และยุทธศาสตร์พลังงาน

การผลิตไบโอดีเซล

 โรคบราวน์เยิม
โรคที่เกิดจากเชื้อ
โรคแอนแทรคโนส
โรคใบไหม้
โรคใบจุด
โรคบลาส
โรคทางใบบิด
โรคใบจุดสาหร่าย
โรคลำต้นเน่า
โรคลำต้นส่วนบนเน่า
โรคผลร่วง
โรคทะลายเน่า

 

รู้จักปาล์มน้ำมัน

 

 

ชื่อสามัญ

ปาล์มน้ำมัน (Oil palm) น้ำมันปาล์ม (crude palm oil)  เรียกย่อว่า CPO 

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elaeis guineensis Jacq 

ถิ่นกำเนิด

แอฟริกา แพร่กระจายพันธุ์ปลูกอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น ที่เส้นรุ้ง 10 องศาเหนือ-ใต้

แหล่งผลิตใหญ่ของโลก

มาเลเซีย อินโดนีเซีย  พื้นที่ปลูกประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของโลก

แหล่งปลูกปัจจุบัน

มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ไนจีเรีย ไทย  โคลัมเบีย  อินเดีย  และแหล่งปลูกใหม่ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พม่า  กัมพูชา

พันธุ์การค้า

ลูกผสมเทเนอรา (ดูรา x พิสิเฟอรา)

=
+

 

พันธุ์แนะนำ

กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  ปัจจุบันมี 7 พันธุ์  คือ  พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฏร์ธานี 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7

แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์
ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
- ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
- นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ คอสตาริก้า ปาปัวนิวกินี ไอวอรีโคสต์  แซร์  เบนิน ยกเว้น มาเลเซียและอินโดนีเซีย 
เนื่องจากมีนโยบายห้ามส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี  2526
- ผลิตโดยบริษัทเอกชนของประเทศไทย ขณะนี้มี 3 บริษัทได้แก่  บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จังหวัดกระบี่,  บริษัทเปา - รงค์ ออยล์ปาล์ม จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช และห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์เด้นเทเนอรา จังหวัดกระบี่

 

 

ลักษณะทั่วไปของปาล์มน้ำมัน

ประเภท

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชผสมข้ามมีทั้งช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมียแยกช่อดอกอยู่ในต้นเดียวกันการผสมเปิดจะได้ต้นปาล์มรุ่นลูกที่แตกต่างจากต้นแม่เดิมจึงไม่แนะนำให้เก็บเมล็ดจากใต้ต้นไปขยายพันธุ์ถ้าปลูกปาล์มน้ำมันจากเมล็ดที่หล่นใต้ต้นหรือนำมาจากแหล่งผลิตพันธุ์ที่ไม่น่าเชื่อถือจะทำให้ผลผลิตทะลายสดลดลง15-50% และเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบลดลง 35-55%

ดอกตัวผู้
ดอกตัวเมีย

 

ปาล์มน้ำมันจำแนกตามลักษณะผล มี 3 แบบ

ลักษณะ

ดูรา (Dura) กะลาหนา 2 - 8 มิลลิเมตร ไม่มีวงเส้นประสีดำอยู่รอบกะลามีชั้นเปลือกนอกบาง 35 - 60 %
เปอร์เซ็นต์น้ำมันดิบต่ำ มียีนควบคุมเป็นลักษณะเด่น

 

พิสิเฟอรา (Pisifera) ลักษณะผลไม่มีกะลา มีข้อเสียคือ ช่อดอกตัวเมียมักเป็นหมัน ทำให้ผลฝ่อลีบ ทะลายเล็ก
เนื่องจากผลไม่พัฒนา ผลผลิตต่ำมากหรือไม่มีผลผลิตทรงต้นมักจะใหญ่ ไม่ใช้ปลูกเป็นการค้า  ยีนควบคุมเป็นลักษณะด้อย

 

เทเนอรา (Tenera) ลักษณะผลมีกะลาบาง 0.5 - 4 มิลลิเมตร  มีวงเส้นประสีดำอยู่รอบกะลา มีชั้นเปลือกนอกหนา 60 - 90 %  
ลักษณะเทเนอราเป็นพันธุ์ทาง(heterozygous)  เกิดจากการผสมข้ามระหว่างลักษณะดูรากับพิสิเฟอรา

 

ปาล์มน้ำมันจำแนกสีผล มี 2 แบบ

 

สีผล

1. สีผลดิบเป็นสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีส้ม (virescens)

2.สีผลดิบเป็นสีดำ เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีแดง (nigrescens)

 

น้ำมันปาล์ม

ได้จาก 2 ส่วน คือ ส่วนเปลือกนอกประมาณ  16 - 25 % ของน้ำหนักทะลายและส่วน
เนื้อในประมาณ 3 - 5 % ของน้ำหนักทะลาย

อายุการเก็บเกี่ยว

เริ่มให้ผลอายุ 30 เดือน (นับจากหลังปลูกลงแปลง) ซึ่งขนาดทะลายเล็ก  และมีขนาดทะลายโตเต็มที่ อายุ 5 ปีขึ้นไป 

รอบการเก็บเกี่ยว

ประมาณ 15 วันต่อครั้ง 

ขนาดทะลาย

ควรมีน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่า 15 กก.ต่อทะลาย 

ความสูง

ความสูงเพิ่มเฉลี่ย 20 - 50 ซม.ต่อปี  แต่การปลูกเพื่อการค้าต้องการปาล์มน้ำมันที่สูง
ประมาณ 15 - 18 เมตร  อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 25 ปี

ระยะปลูก

ปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะ 9 x 9 x 9 เมตร จำนวนต้นปลูก  22.8 ต้นต่อไร่