ประชุมผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น. ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ของกลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ โดยมี นางสาวอิงอร ปัญญากิจ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม